ติดต่อเรา

เลขที่ 395 ม.9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140

โทรศัพท์ : 0-5449-7225, 0-5449-7030
โทรสาร 0-5449-7210,
ห้องฉุกเฉิน 0-5449-7351
ผู้อำนวยการ ต่อ 104

email : ponghospital@gmail.com

แสดงความคิดเห็น