วันจันทร์, มกราคม 30, 2023

           ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก | โรงพยาบาลปง

  1. ตรวจโรคทั่วไป เปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.
  2. อุบัติเหตุฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
  3. กายภาพ และแพทย์แผนไทย เปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.
  4. ฝังเข็ม วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.