วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงพยาบาลปงจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ระดับแนวหน้าของจังหวัดพะเยา ภายในปีงบประมาณ 2564