วันอังคาร, พฤษภาคม 16, 2023

หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศ, สมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศ, สมัครงาน
โรงพยาบาลปง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลปง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศ
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล๊อค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล๊อค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ

ประกาศ
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ ขนาดพื้นที่ 768.6 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ ขนาดพื้นที่ 768.6 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ

ประกาศ, สมัครงาน
โรงพยาบาลปง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลปง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศ, สมัครงาน
โรงพยาบาลปง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลปง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศ, สมัครงาน
โรงพยาบาลปง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลปง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศ, สมัครงาน
โรงพยาบาลปง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าวชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลปง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าวชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้